Akut Thoraxkirurgi by Jan R. Malina

By Jan R. Malina

Swedish coursebook in thoracic surgical procedure.

Show description

Read or Download Akut Thoraxkirurgi PDF

Best surgery books

Principles and Practice of Surgery for the Colon, Rectum, and Anus, Third Edition

Delivering lavish colour illustrations that absolutely aspect key anatomical constructions and pathology, this 3rd version encompasses the whole diversity of ailments encountered by means of colorectal surgeons in daily scientific perform and spans issues concerning anorectal problems, colorectal stipulations, problem-oriented ways to colorectal disorder, and laparoscopic colorectal surgical procedure.

Advanced Therapy of Otitis Media

Complicated treatment of Otitis Media offers solutions to medical care questions from the commonest difficulties to infrequent issues and sequelae of otitis media. The ebook pursuits clinicians who look after sufferers with numerous otolaryngological displays on a daily basis. every one bankruptcy within the ebook makes a speciality of an method of a selected medical subject; diagnostic method; healing process; difficulty comparable query; or controversy.

Otolaryngology: Head and Neck Surgery--A Clinical & Reference Guide, Second Edition

Highly renowned on its first unlock, and now completely revised and up-to-date, the recent variation of this pocket reference consultant presents a swift and thorough functional overview and reference for otolaryngology clinicians and citizens, in addition to different clinical scholars. Designed in an improved define structure, the ebook is a advisor to the full scientific path: from work-up, differential prognosis and symptomatology to pathophysiology, problems, and present regular of care treatments.

Extra info for Akut Thoraxkirurgi

Example text

Senare, när hjärtat börjar svikta, utvecklas en pulmonell hypertension. Lungödem i liknande situatio­ ner är också en sällan förekommande komplikation. Resultaten av kirur­ giska ingrepp riktade mot shuntar beror mycket på förhållanden i lilla krets­ loppet. Kortslutningen avbryts visserligen, men de redan utvecklade kärlförändringarna och den pulmonella hypertensionen är irreversibla och kvarstår. Reglering av cirkulationen i lilla kretsloppet Lungcirkulationen och lungkärlens diameter påverkas av en rad endokrina hormoner och kemiska ämnen.

Detta innebär att i de högst belägna lungdelarna ökar dead space och i de lägst belägna utvecklas en höger–vänstershunt. Ventilations- och perfusionsojämnheterna accentueras med stigande ålder. Vid ansträngning eller kroppsarbete ökar blodflödet i lilla kretsloppet och både cirkulation och ventilation blir jämnare fördelade. Lilla och stora kretsloppet Eftersom hjärtat betraktas som två seriekopplade pumpar utrustade med enkelriktade ventiler – hjärtklaffar – leder ökad/minskad cirkulation i stora/ lilla kretsloppet till precis samma ökning/minskning i den pulmonella/ systemcirkulationen.

Reflexerna utlöses av lågt alveolärt PO2 eller högt PCO2 och av sjunkande kapillärt pH 32 © Studentlitteratur Cirkulation i en del av lungan. Vid lungkollaps, atelektas eller bronkobstruktion mins­ kar den regionala cirkulationen, vid lungemboli och försämrat kapillärflöde minskar ventilationen i den drabbade lungdelen. Möjligen lindrar också dessa reflexmekanismer de fysiologiskt förekommande ojämnheterna i cir­ kulation och ventilation. Litteratur Cherniack, Reuben M. Pulmonary Function Testing.

Download PDF sample

Rated 4.76 of 5 – based on 25 votes